* طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازی‌ اداری‌ در سطح‌ وزارت‌ جهادکشاورزی‌.
* بازنگری‌ و بهینه‌ سازی‌ نظامهای‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌ سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌، هماهنگی‌ و...) و زمینه‌ سازی‌ برای‌ استفاده‌ از رویکردها و روش های‌ نوین‌ مدیریتی‌ درسطح‌ وزارت‌ .
* برنامه‌ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور رعایت‌ حقوق‌ شهروندی‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ وزارت‌.
* تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وری‌ و مدیریت‌ کیفیت‌ در سطح‌ وزارت‌.
* تعیین‌ سیاست ها و خط‌ مشی‌های‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهی‌ و بهبود فرایندها و روشهای‌ انجام‌ کار، جذب‌، نگهداری‌ و بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ در وزارت‌ جهادکشاورزی‌.
* مطالعه‌، بررسی‌ و اصلاح‌ ساختار تشکیلاتی‌ وزارتخانه‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
* مطالعه‌، بررسی‌ و نظارت‌ بر تدوین‌ سیستم‌ها و روش های‌ انجام‌ کار متناسب‌ با مصوبات‌ شورایعالی‌ اداری‌ و اهداف‌ و برنامه‌های‌ توسعه‌ بخش‌ کشاورزی‌.
*مطالعه‌ ساختار سازمانی‌ و روش های‌ مدیریتی‌ مورد عمل‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و توسعه‌ و عمران‌ روستائی‌ سایر کشورها و استفاده‌ از نتایج‌ حاصله‌ در بهبود سازمان‌ و مدیریت‌ وزارتخانه‌ .
*نظارت‌ بر اجرای‌ طرحهای‌ طبقه‌ بندی‌ مشاغل‌ مصوب‌ و عنداللزوم‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ اصلاحی‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌.
*برنامه‌ ریزی‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ تعیین‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ با همکاری‌ واحدهای‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ در جهت‌ برآورده‌ ساختن‌ آنها.
*نظارت‌ بر تهیه‌ و تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ در مورد امور اداری‌، مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ لازم‌ به‌ کلیه‌ واحدهای‌ وزارتخانه‌.
*برنامه‌ریزی‌ در راستای‌ تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ آئین‌نامه‌های‌ مورد نیاز جهت‌ طرح‌ در مراجع‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ تصویب‌ آنها.
*نظارت‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ اداری‌ مالی‌ و استخدامی‌ در کلیه‌ واحدهای‌ ستادی‌ و تابعه‌ وزارتخانه‌.
*نظارت‌ بر تنظیم‌، نگهداری‌ و رسیدگی‌ به‌ حسابها در سطح‌ وزارت‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.
*نظارت‌ بر هزینه‌ کرد کلیه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از جاری‌ و عمرانی‌ در حوزه‌ ستادی‌ و واحدهای‌ تابعه‌ براساس‌ موافقتنامه‌های‌ مبادله‌ شده‌ با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور.
* نظارت‌ عالی‌ بر اجرای‌ طرح های‌ ساختمانی‌، تأسیساتی‌ و مخابراتی‌ واحدهای‌ تابعه‌ وزارت‌ متبوع‌.
*برنامه‌ ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعیت‌ رفاهی‌ کارکنان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.
*نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ تدارکاتی‌ و پشتیبانی‌ حوزه‌ ستادی‌ وزارتخانه‌.
*همکاری‌ با سایر معاونت‌ها و واحدهای‌ خارج‌ از مرکز در مورد رفع‌ موانع‌ و مشکلات‌ امور مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌.
*گردآوری‌ اطلاعات‌ و انجام‌ بررسی‌های‌ لازم‌ به‌ منظور رفع‌ نواقص‌ و خلاءهای‌ قانونی‌ و مطالعه‌ و بررسی‌ به‌ منظور تهیه‌ پیش‌ نویس‌ لوایح‌ یا اصلاح‌ قوانین‌ مورد نیاز وزارتخانه‌ با همکاری‌ معاونت‌های‌ ذیربط‌.
*اقدام‌ در جهت‌ استیفاء حقوق‌ وزارتخانه‌ از طریق‌ طرح‌، تعقیب‌ و دفاع‌ از دعاوی‌ وزارت‌ جهادکشاورزی‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور، حسب‌ مورد سازمان ها، موسسات‌ و شرکت های‌ وابسته‌ در کلیه‌ مراحل‌ رسیدگی‌ و حکمیّت‌ و سایر اقدامات‌ قانونی‌ .
*ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ به‌ کلیه‌ سازمان ها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ جهادکشاورزی‌ در خصوص‌ انتخاب‌ وکلا و مشاورین‌ مورد نیاز و مشاوره‌ و ارائه‌ طریق‌ و پاسخ‌ به‌ کلیه‌ استعلام های‌ حقوقی‌ و قانونی‌ وزارتخانه‌ متبوع‌، سازمان ها، مؤسسات‌ و شرکت های‌ وابسته‌ .
*بررسی‌ و اظهار نظر حقوقی‌ در زمینه‌ کلیه‌ قراردادها، پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ وابسته‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و ارائه‌ طریق‌ در نحوه‌ تنظیم‌، رسیدگی‌ و حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها. 
 
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 118645480
تعداد بازديد زيرپورتال: 3428084
اين زيرپورتال امروز: 410
تعداد بازديد اين صفحه: 9982
در امروز: 25220
اين صفحه امروز: 5
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.