اخبار
بررسی مشکلات و موانع موجود بخش های مختلف کشاورزی

در تاریخ 19-1-96 جلسه ای به منظور ارائه گزارشات بخش های مختلف کشاورزی و بررسی مشکلات و موانع موجود با حضور معاونین محترم وزیر و مدیران کل وزارت متبوع و دیوان محاسبات کشور برگزار گردید.
در تاریخ 19-1-96 جلسه ای به منظور ارائه گزارشات بخش های مختلف کشاورزی و بررسی مشکلات و موانع موجود با حضور معاونین محترم وزیر در توسعه مدیریت و منابع انسانی، زراعت، آب و خاک، باغبانی، و بازرگانی و حسابرس کل هیات یازدهم دیوان محاسبات کشور و تعدادی از مدیران کل وزارت متبوع و دیوان محاسبات کشور برگزار و پیرامون مسائل فوق بحث و تبادل نظر گردید.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.