اخبار
جلسه کار گروه روسا و دبیران مناطق معاونت

در روز یک شنبه مورخ 17/2/96 در استان زنجان با تلاوتی چند از کلام الله مجید با دستورات زیر برگزار گردید. 1. بررسی و پیگیری مصوبات مجامع برگزار شده در سال 95 2. تدوین برنامه سال 1396 مجامع آقای معصومی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استان زنجان ، ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گزارش کاملی از وضعیت بخش کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ارائه دادند . و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه مقرر گردید:

1.      با توجه به مصوبه 10/12/1395 در خصوص مستند سازی مقرر گردید : باعنایت به ارسال شیوه نامه قبلی از سوی دفتر امور حقوقی و عدم پیش بینی ملاحظات  برای اجرایی کردن ومستند سازی و رفع مشکلات موجود در سازمانها : بخصوص در اسرع وقت روسای مناطق پیشنهادات سازمانها را جمع بندی و جلسه ای مشترک با مدیرکل دفتر حقوقی برگزار نمایند و از تمام ظرفیت ها در این خصوص استفاده شود .

2.    با توجه به درخواست های متعدد معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی از اداره کل امور اداری در موضوعات مختلف مقرر گردید امور استانها موضوعات را جمع بندی و محورهایی که نیاز همه سازمانها می باشد از طریق اداره کل امور اداری پیگیری نماید

3.    مقرر گردید اداره کل امور ایثارگران ضمن جمع آوری و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص فرزندان شهدا ی بیکار به معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی در خصوص نحوه بکار گیری آنها شیوه نامه ای تهیه و پس از بررسی در یکی از جلسات مناطق نسبت به پیگیری آنها در حدامکانات و مقدورات اقدام گردد.

4.      مقرر گردید: برنامه آموزشی و انگیزشی  معاونین در تیر ماه در مشهد مقدس از طریق امور استانهای معاونت پیگیری گردد.

ضمنا" درخصوص جلسات منطقه ای مقرر شد : 1- جلسات با دستور کار و پیش نویس لازم و با حضور مدیران ذیربط برگزار گردد.

2- جلسات بصورت ملی دوبار در سال  پایان شهر یور و اسفند ماه برگزار گردد.

3- جلسات فوق العاده در صورت نیاز برگزار خواهد شد. 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.