1396/6/27 دوشنبه انتصاب آقای علی اصغر محمدی اشیانی به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی طی حکم شماره 020/15565 آقای علی اصغر محمدی اشیانی را به عنوان مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت مطبوع منصوب کردند.
متن حکم انتصاب آقای علی اصغر محمدی اشیانی به شرح زیر است.


جناب آقای علی اصغر

سلام علیکم


نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات » منصوب می شوید.
امید است با عنایات الهی و هماهنگی و همکاری معاونین محترم، رؤسا و مدیران محترم سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.