:.
بيشتر


 
 
:..
شرح وظايف دفتر امور اداري، رفاه و پشتيباني

- برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني مورد نياز وزارت.

- تهيه ، تدوين ، پيشنهاد و اجراي مقررات لازم نيروي انساني .

- انجام كليه امور پرسنلي كاركنان اعم از استخدامي ، شاغلين و بازنشستگي .

- نظارت و ارزشيابي كاركنان وزارت .

- اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل .

- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات و مشخصات كاركنان و روز آمد نمودن آنها .

- تهيه و تدوين قوانين و مقررات اداري و استخدامي مورد نياز وزارت .

- ارزيابي و نظارت در خصوص خريد و فروش و اجاره و واگذاري ساختمانها و املاك وزارت متبوع .

- مطالعه ، بررسي و تهيه طرحهاي جامع ساختمانها و تأسيسات اداري وزارت جهادكشاورزي و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشنهادي مربوطه .

- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسيسات اداري وزارت متبوع.نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي ساختماني و تأسيسات اداري از نظر تطبيق كار با نقشه ، مشخصات و پيشرفت فيزيكي انجام كار.

- جمع آوري و نگهداري به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماكن ، ساختمانها ، تأسيسات و تجهيزات ، ماشين آلات و ساير اموال منقول و غير منقول وزارت متبوع .

- برنامه ريزي در جهت تأمين ، نگهداري و توزيع تجهيزات ، ماشين آلات ، لوازم يدكي و ساير ملزومات اداري و ساير ملزومات مصرفي بين واحد هاي تابعه ستاد مركزي وزارت بر اساس نيازها و درخواست مورد نظر.

- اداره امور انبارها و نظارت بر ساير منابع تداركاتي وزارت متبوع .

- مطالعه ، بررسي و تهيه طرحهاي مخابراتي و ارتباطي در كليه واحد هاي تابعه وزارت متبوع .

- برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به خريد ، نصب و تعمير ونگهداري شبكه ارتباطي و مخابراتي وزارت متبوع.

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقليه وزارتخانه سبك ، نيمه سنگين و سنگين وزارت اعم از شماره گذاري ، بيمه ، مجوز ، مجوز طرح ترافيك ، عوارض و ساير و نيز رسيدگي ، كنترل و نظارت درجهت تعميرات كليه خودروهاي وزارت و ارايه خدمات نقليه مورد نياز به كليه واحدهاي ستاد وزارت.

- برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ، نگهداري ، نظافت و تأمين بهداشت عمومي اماكن و ساختمانهاي اداري ستاد مركزي وزارت متبوع .

- همكاري در خصوص برگزاري گردهمايي ها، مراسم و ساير تشريفات ستاد مركزي وزارت متبوع .

- مديريت خوابگاه ها ، خانه هاي سازماني و ساير مراكز مشابه .

- پيشنهاد تبصره ها و برنامه ريزي در جهت تنظيم موافقت نامه هاي مربوط به طرح ها و پروژه هاي ساختمان هاي اداري ، خريد تجهيزات و ماشين آلات و ساير موارد مورد نياز وزارت .

- شناسايي ، آماده سازي ، برنامه ريزي و اقدام در جهت واگذاري و فروش اموال مازاد وزارتخانه به اشخاص حقيقي و حقوقي .

- تهيه و تدوين و ارائه پشنهادات ، دستور العمل ها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به بهبود روش ها ، نحوه واگذاري فعاليت هاي امور پشتيباني و خدماتي به بخش خصوصي با همكاري واحد ذيربط .

 

- برنامه ريزي جهت ارائه تسهيلات اجتماعي و رفاهي براي كاركنان و خانواده هاي آنها .

- توسعه و گسترش فعاليت هاي فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي و ايجاد مراكز مربوط .

- فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت استفاده كاركنان و خانواده آنها از امكانات پزشكي ، بهداشتي و درماني با حداقل هزينه .

- نظارت و هماهنگي فعاليت شركت هاي تعاوني مسكن ، مصرف ، توليد و ... در وزارتخانه .

- انجام اقدامات لازم در خصوص امور بيمه اي كاركنان از طريق انعقاد قرارداد هاي تكميلي (درمان، عمر، حوادث) و پيگيري از طريق واحدهاي ذيربط .

- بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص اسناد و مدارك پزشكي ارائه شده توسط پرسنل .

- بررسي و اظهار نظر در خصوص تعرفه هاي خدمات خدمات درماني و ارزيابي آنها .

- ايجاد تسهيلات لازم به منظور برخورداري كاركنان از تورهاي زيارتي و سياحتي.

                     

                                                                                           

 

 

 

 

                                

 

 

بيشتر
:.
شنبه 10 اسفند 1392 15:42:18
بيشتر
:.
تعداد بازديد از سايت: 55575424
تعداد بازديد زيرپورتال: 3386616
اين زيرپورتال امروز: 2692
تعداد بازديد اين صفحه: 18661
در امروز: 37636
اين صفحه امروز: 11
بيشتر

:.
جمعه 29 فروردين 1393   20:18:10
بيشتر


 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.