كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تشکیل چهارمین جلسه کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی و صدور 8 مجوز واگذاری
 • 1395/3/9 يكشنبه تشکیل چهارمین جلسه کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی و صدور 8 مجوز واگذاری
  چهارمین جلسه کمیته ساختار و فنآوریهای مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 23/1/95 در مرکز نوسازی و تحول اداری تشکیل شده و ضمن بررسی و تحلیل موارد ارجاع شده، با واگذاری موارد ذیل موافقت و مجوز مربوطه صادر گردید. 1- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری 5 دستگاه سمپاش اونیماک ( مربوط به امور حفظ نباتات) استان زنجان 2- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گاو بومی ( نجدی ) استان خوزستان 3- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی جعفر آباد استان اردبیل 4- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد قوچ اصیل زندی (خجیر و امیر آباد ) استان تهران 5- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری آزمایشگاه شیر استان خوزستان 6- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری آزمایشگاه آنالیز تغذیه دام و طیور استان همدان 7- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری آزمایشگاه شیر استان اردبیل 8- صدور مجوز موافقت اصولی واگذاری آزمایشگاه تغذیه استان خوزستان
نخستین بار پس از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی اثربخشی عملکرد استان ها در واگذاری تصدی ها
مستندات مربوط به واگذاری تصدی های سازمان جهاد کشاورزی استان
 • 1393/3/13 سه شنبه مستندات مربوط به واگذاری تصدی های سازمان جهاد کشاورزی استان
  ظهور رویکرد اصلاح ساختار و کوچک سازی بدنه دولت از طریق واگذاری تصدی ها به بخش های غیردولتی موجب گردید تا بخش کشاورزی که دارای تنوع و گستره وسیعی از وفعالیت ها و ظرفیت های اجرایی ، تولیدی ، خدماتی واقتصادی و حوزههای گوناگونی از اشتغال و کسب و کاراقتصادی می باشد ، به زمینه مناسبی جهت تعامل و روابط ساخت یافته سازمانی بین دولت و بخش غیردولتی بدل گردد.
 آگهي عرضه سهام شركت كشت و صنعت شهيد رجايي از طريق مزايده
آگهي عرضه سهام شركت بهره برداري چوب فريم و شركت سهامي نكاچوب از طريق فرابورس
بخشنامه جديد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درباره فهرست مشاغل حاكميتي
 • 1388/10/7 دوشنبه بخشنامه جديد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درباره فهرست مشاغل حاكميتي
  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور طي بخشنامه شماره 90465/200 مورخ 26/8/1388 از تمامي دستگاه هاي اجرايي شا مل وزارتخانه ها و سازمان هاي مشتقل تحت نظر رياست جمهور خواست ضمن اعلام تهيه فهرست مشاغل حاكميتي كليه نهادهاي وابسته و تابعه وزارت ها و سازمان هاي گفته شده بر مبناي مصاديق وظايف حاكميتي مصوب ستاد مركزي اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 و واگذاري وظايف به بخش غير دولتي، تنظيم اين موارد را در مهلت تعيين شده به اين معاونت اعلام نمايند.
فراخوان دريافت پيشنهاد در خصوص اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري وظايف تصدي گري دولتي
 • 1388/9/18 چهارشنبه فراخوان دريافت پيشنهاد در خصوص اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري وظايف تصدي گري دولتي
  در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري فرايندهاي وظايف تصدي گري دولتي به بخش خصوصي، كميته مركزي نظام پيشنهادهاي وزارت جهاد كشاورزي و كميته هاي نظام پيشنهادها مستقر در معاونت ها و سازمان هاي تابعه با همكاري ستاد مركزي واگذاري وظايف دولتي از پيشنهادهاي كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران و ساير فعالان بخش كشاورزي در خصوص واگذاري وظايف دولتي به بخش خصوصي استقبال مي كند
ابلاغيه ها و ليست وظايف قابل واگذاري معاونت هاي ستاد وزارت جهاد كشاورزي
ابلاغيه ها و ليست وظايف قابل واگذاري سازمان هاي وابسته وزارت جهاد كشاورزي
ابلاغيه و دستورالعمل اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 و واگذاري وظايف به بخش غيردولتي در وزارت جهاد كشاورزي
 • 1388/9/16 دوشنبه ابلاغيه و دستورالعمل اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 و واگذاري وظايف به بخش غيردولتي در وزارت جهاد كشاورزي
  به منظور سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت، فراهم آوردن زمينه هاي توسعه مشاركت مردم در بخش كشاورزي ، ارتقاء كيفيت و ايجاد وحدت رويه در اجراي مطلوب قوانين مربوط به اجراي اصل 44 و واگذاري وظايف به بخش غير دولتي و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي قانوني از جمله اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجرائي آن، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي تحقق اهداف چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه « ستاد مركزي اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 و واگذاري وظايف به بخش غيردولتي » در وزارت جهاد كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي گردد و از اين پس كليه اقدامات مرتبط در چارچوب مقررات مربوطه و اين دستورالعمل انجام خواهد شد.
مجموعه مصوبات شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 در خصوص اجراي اين اصل و واگذاري وظايف تصدي گري دولت به بخش خصوصي
مجموعه قوانين و مقررات واگذاري وظايف دولتي - تدوين شده توسط مركز نوسازي و تحول اداري
بيشتر
تعداد بازديد از سايت: 120961961
تعداد بازديد زيرپورتال: 3445517
اين زيرپورتال امروز: 236
تعداد بازديد اين صفحه: 62119
در امروز: 8589
اين صفحه امروز: 1
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.