آموزش كاركنان
برگزاري دوره آموزش ضمن خدمت بهينه سازي سيستم دبيرخانه و امور دفتري ويژه كاركنان واحدهاي ستادي وزارت جهادكشاورزي دوره آموزشي بهينه سازي سيستم دبيرخانه و امور دفتري از مجموعه دوره هاي عمومي كاركنان واحدهاي ستادي وزارت جهادكشاورزي در سال 1391 طي آبان ماه گذشته برگزار گرديد.

 اين دوره آموزشي ازتاريخ 20/8/91 لغايت 1/9/1391 در محل مركز آموزش شهيد زمانپور با حضور 110 نفر از همكاران معاونت ها و دفاترمستقل ستادي وزارت جهاد كشاورزي در قالب 4 گروه برگزار شد و مدت اين دوره براي هركدام از گروه ها 16ساعت بوده است.

درپايان دوره از شركت كنندگان آزمون پايان دوره به عمل آمد و به قبول شدگان گواهي نامه اعطاء گرديدو همچنين اين دوره، از ديدگاه شركت كنندگان مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج آن به زودي منتشر خواهد شد.

به پيوست محتواي آموزشي(تدريس شده) اين دوره درقالب 7 فايل PDF دراختيار علاقمندان قرار مي گيرد.

فايلها
pdf تعيين عمر مفيد اسناد.pdf 103.046 KB
اداره ي امور دفتري -گردش مكاتبات اداري.pdf 152.674 KB
اصول و فنون بايگاني.pdf 277.29 KB
اصول و فنون بايگاني.pdf 277.29 KB
جدول زماني اسناد و اوراق عموميpdf.pdf 67.171 KB
جدول زماني اسناد و اوراق عموميpdf.pdf 67.171 KB
دستورالعمل امحاي اوراق اداري.pdf 80.331 KB
دستورالعمل امحاي اوراق اداري.pdf 80.331 KB
صورتجلسه انتقال اسناد.pdf 90.339 KB
صورتجلسه انتقال اسناد.pdf 90.339 KB
مجموعه مقررات و... اسناد مليpdf.pdf 579.726 KB
مجموعه مقررات و... اسناد مليpdf.pdf 579.726 KB
 
امتیاز دهی
 
 


بيشتر

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.